Certifikace

K&K TECHNOLOGY a.s. je držitelem:

 • certifikátu ISO 9001:2009, systém managementu kvality společnosti,
 • certifikátu ISO 14001:2005, systém managementu environmentu společnosti,
 • certifikátu OHSAS 18001:2008, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • autorizací ČKAIT a SKSI pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství, technologická zařízení staveb, pozemní stavby a techniku prostředí staveb
 • certifikátu systému řízení výroby TZÚS Praha,
 • velkého svářečského průkazu GSI SLV München,
 • oprávnění k montáži plynových zařízení,
 • oprávnění k montáži bioplynových zařízení,
 • oprávnění k výrobě a montáži elektrických zařízení,
 • oprávnění k výrobě a montáži zařízení do výbušného prostředí

 

  image    image    image   image