Nový kanalizační řád města Klatovy a obce Bezděkov

Tisk

Nový kanalizační řád města Klatovy a obce Bezděkov byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb.,

rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MÚ Klatovy dne 20.5.2013.

Kanalizační řád ke stažení zde