Vodné a stočné 2016

Tisk

K 1.1.2016 byla stanovena cena vodného a stočného pro Klatovy a přidružené obce a Bezděkov, Koryta

více