ROZBORY VODY

Tisk

Zkušební laboratoř Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.

je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., č.1335 pro mikrobiologické a fyzikálně - chemické zkoušení pitných, povrchových a odpadních vod včetně odběru vzorků.

Laboratoř ŠVaK má nejvyšší dosažitelnou akreditaci, kterou poskytuje Český institut pro akreditaci (ČIA). Má zavedený systém kvality v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025, jehož součástí je i pravidelná účast v mezilaboratorních zkouškách.

Nabízíme akreditované odběry a rozbory pitných a odpadních vod pro firmy, obce i jednotlivce v naší nově zrekonstruované a vybavené laboratoři pro účely:

Nabízíme:

Garantujeme:

Příjem vzorků:

Po-Pá od 6:00 - 14:30 v provozní budově ČOV Klatovy - Pod Borem
(před vstupem do areálu nutno zvonit na označené tlačítko zvonku na hlavní bráně)

Odběr vzorků:

1) akreditovaný - pracovníkem ŠVK po tel. dohodě (automatickým vzorkovačem)
2) vlastní odběr zákazníkem návod

Pitná voda - pouze do předem vyzvednutých vzorkovnic po seznámení s pravidly správného odběru
Odpadní voda - možno do vlastních PET lahví

Aktuální ceník

Kontakty:

Čistírna odpadních vod, Koldinova 530, 339 01 Klatovy III

tel: +420 376 310 021

Ing. Hana Lacová - vedoucí laboratoře
tel: +420 376 356 284, e-mail: lacova@svak.cz