Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

CENÍKY SLUŽEB

Email Tisk

SAZEBNÍK CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CENY PRO EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY - platnost od 1.1.2023

Práce

Činnost [Kč / hod]
Administrativní práce 345,0
Řemeslnické práce (instalatér, zedník) 465,0
Servisní odborné práce (technik, technolog, mistr, ekonom) 555,0
Projekční práce (projektant) 660,0

 

Doprava

Vozidlo Jízda vč. řidiče
[Kč / km]
Výkon (čerpání)
[Kč / Mh]
Stání (os. zdržení)
[Kč / hod]
Servisní vozidlo - osobní
- terénní
- dodávka, valník
16,5
19,0

(s osádkou) 30,0
- -
Montážní dílna (s osádkou) 32,0 (agregát) 320,0 -

Cisterna - vůz 7 m3 (pitná voda)

40,0 900,0 (vč. řidiče) 540,0
(odstavení) 140,0
Cisterna - přívěs 1 m3 (pitná voda) - - 1 den 600,0
Fekální vůz * - 3,5 m3;4 m3
- 8 m3
- 10 m3
35,0
38,5
40,5
940,0
1120,0
1260,0
500,0
540,0
640,0
Tlakový vůz „JOHUR“ (s osádkou) 40,5 1140,0 (s osádkou) 660,0
Tlakosací vůz * - 8 m3 „kombi“
- 10 m3 „s recyklací“
(s osádkou) 48,0
(s osádkou) 52,0
1 600,0
2 720,0
(s osádkou) 880,0
(s osádkou) 1 100,0
Nákladní automobil - sklápěč 9 t
- sklápěč 12 t
- s přívěsem 12 + 13 t
40,0
44,5
48,5
- 560,0
600,0
640,0

* Neobsahuje likvidaci kalu

 

Zemní stroje

Kolový nakladač JCB (výjezd – návrat) 860,0 Kč / hod
Pásové rypadlo Takeuchi 9t
(výjezd – návrat) 920,0 Kč / hod
Kolový nakladač UNC 750 (výjezd – návrat) 540,0 Kč / hod

 

Monitoring vodovodu

Vytýčení potrubí, vyhledávání armatur a poklopů 840,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch akustickou nebo H2 metodou 840,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch korelátorem 940,0 Kč / hod
Dataloger pro měření tlaku a průtoku (montáž, demontáž) 550,0 Kč / úkon
(pronájem) 500,0 Kč / ks
(vyhodnocení) 400,0 Kč / ks
Revize požárního hydrantu 600,0 Kč / ks
Jízda vč. řidiče 23,0 Kč / km

 

Monitoring kanalizace

Vytýčení potrubí, vyhledávání poklopů 1 040,0 Kč / hod
Monitorování kanalizace vč. zpracování výsledků 1 540,0 Kč / hod
Závěrečná zpráva z monitoringu vč. média 450,0 Kč / ks
Jízda vč. osádky 31,0 Kč / km

 

Laboratoř (výtah z platného ceníku laboratoře)

Pro odebraný vzorek Sledované hodnoty Sazba v Kč
Pitná voda:
voda surová (zdroj) - rozbor krácený
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 2 195,0
voda surová (zdroj) - rozbor úplný
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 13 377,0
voda upravená (vodojem) - rozbor krácený
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 120,0
voda upravená (vodojem) - rozbor úplný souvztažný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 569,0

voda dodávaná (síť) - rozbor krácený

dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 120,0
voda dodávaná (síť) - rozbor úplný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 15 127,0
voda dodávaná (síť) - rozbor radiologický
dle vyhl. SÚBJ 422/2016 Sb. 1 554,0
Akreditovaný odběr vzorku pitné vody - 120,0
Odpadní voda: rozsah I pH, BSK5, CHSKCr, NL 605,0
rozsah II pH, BSK5, NL 193,0
rozsah III pH, BSK5, CHSKCr, NL, NH4+, Pc 810,0
Akreditovaný odběr vzorku - bodový
- 2 hodinový
- 160,0
920,0
Automatický odběrák odpadní vody nasazení a vyjmutí odběráku
doba využití
(úkon) 420,0
(hod) 80,0

Poznámky:

Údaj o čase se pro fakturaci zaokrouhlí na každou započatou čtvrthodinu směrem nahoru.

Veškeré sazby jsou uvedeny bez DPH a jsou platné v pracovní dny, v řádné pracovní době od 7:00 do 15:30. V případě požadavku na práci mimo řádnou pracovní dobu, případně v sobotu, v neděli a ve svátek budou k ceníkové ceně účtovány příplatky mezd dle platných mzdových předpisů.

V Klatovech dne 15. 11. 2022

Ceník LIKVIDACE ODPADŮ A ODPADNÍCH VOD NA ČOV KLATOVY

Platnost od 1.1.2023