Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

KVALITA A VLASTNOSTI VODY

Email Tisk

Kvalita dodávané pitné vody v roce 2023 a její porovnání s limitními hodnotami vyhl. 252/2004 Sb.:

2022

Mikrobiologické ukazatele Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
entero
koky
Escheri.
coli
koliform.
bakterie
kultivace
22°C
kultivace
36°C
pH tvrdost tvrdost
D st.
zákal barva dusič
nany
dusi
tany
Fe Mn Al chlor
volný
Limit
Kojenci
0
KTJ/ml**
0
KTJ/ml**
0
KTJ/ml*
200
KTJ/ml*
20
KTJ/ml*
6,5 - 9,5*
0,9-5
mmol/l*
5-28
°dH*
5
ZF*
20
mg/l*
50
mg/l**
0,5
mg/l**
0,2
mg/l*
0,05
mg/l*
0,2
mg/l*
0,3
mg/l*
Klatovy, Luby, Štěpánovice, Činov, Pihovice, Slavošovice, Chaloupky, Tajanov, Kal, Beňovy, Bezděkov, Koryta, Dehtín, Točník
Ano
0
0
0
9
6
8,16
0,96
5,33
0,96
5,3
2,7
0,01
0,02
0,01
0,04
0,12
Měčín
Ne
0
0
0
15
9
6,80
1,58
8,78
1,20
6,5
31,6
0,01
0,04
0,01
0,02
0,05
Nedaničky, Nedanice
Ne
0
0
0
35
11
6,95
2,84
15,80
1,27
5,5
32,3
0,02
0,03
0,40
0,02
0,10
Sobětice
Ano
0
0
0
12
6
7,63
1,15
6,39
0,49
5,2
11,0
0,01
0,04
0,01
0,03
0,07
Kydliny
Ne
0
0
0
25
7
6,85
0,97
5,39
0,68
4,8
17,5
0,01
0,02
0,01
0,02
0,08
Újezdec
Ne
0
0
0
38
9
7,00
2,16
12,00
1,07
5,8
14,3
0,01
0,05
0,02
0,02
0,09
Tupadly
Ne
0
0
0
20
8
7,71
1,29
7,17
0,61
5,2
18,4
0,01
0,04
0,01
0,02
0,10
Drslavice
Ne
0
0
0
12
5
7,59
1,32
7,33
0,78
5,3
23,6
0,01
0,03
0,01
0,02
0,12
Habartice
Ano
0
0
0
18
12
7,00
0,68
3,78
1,46
7,7
4,3
0,01
0,06
0,03
0,02
0,07

 

 

Legenda:

Kojenci Ano / Ne - vhodnost pro kojenece (limit dusičnanů 15 mg/l)
*   - mezná hodnota
** - nejvyšší mezná hodnota

Pozn:

Pro spotřebiště Nedanice-Nedaničky a Čimice byly stanoveny Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje mírnější limity dílčích ukazatelů:

Rozhodnutí KHS PK pro Nedani-Nedaničky

Rozhodnutí KHS PK pro ČImice

 


Srovnání kvality s předchozími roky zde.

V tabulce jsou uvedeny základní ukazatele dodávané vody. V případě podrobnějšího zájmu prosím kontaktujte:

Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Koldinova 530, 339 01 Klatovy
tel. ústředna + 420 376 310 021