Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

KVALITA A VLASTNOSTI VODY

Email Tisk

Kvalita dodávané pitné vody v roce 2022 a její porovnání s limitními hodnotami vyhl. 252/2004 Sb.:

2022

Mikrobiologické ukazatele Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
entero
koky
Escheri.
coli
koliform.
bakterie
kultivace
22°C
kultivace
37°C
pH tvrdost tvrdost
D st.
zákal barva dusič
nany
dusi
tany
Fe Mn Al chlor
volný
Limit
Kojenci
0
KTJ/ml**
0
KTJ/ml**
0
KTJ/ml*
200
KTJ/ml*
20
KTJ/ml*
6,5 - 9,5*
0,9-5
mmol/l*
5-28
dH*
5
ZF*
20
mg/l*
50
mg/l**
0,5
mg/l**
0,2
mg/l*
0,05
mg/l*
0,2
mg/l*
0,3
mg/l*
Klatovy, Luby, Štěpánovice, Činov, Pihovice, Slavošovice, Chaloupky, Tajanov, Kal, Beňovy, Bezděkov, Koryta
Ano
0
0
0
3
7
8,14
1,10
6,1
0,65
6,3
3,7
0,01
0,05
0,02
0,02
0,09
Měčín
Ne
0
0
0
9
9
7,74
1,54
8,6
0,41
5,1
26,9
0,01
0,04
0,03
0,01
0,06
Nedaničky, Nedanice
Ne
0
0
0
4
10
7,26
3,00
16,7
0,68
6,4
36,3
0,02
0,05
0,77
0,02
0,06
Sobětice
Ano
0
0
0
3
7
7,95
1,26
7,0
0,65
5,6
12,5
0,01
0,05
0,03
0,01
0,05
Kydliny
Ne
0
0
0
9
5
6,97
1,0
5,6
0,49
5,5
20,7
0,01
0,06
0,01
0,02
0,05
Újezdec
Ne
0
0
0
2
8
7,15
2,30
12,8
0,76
6,8
24,3
0,01
0,13
0,04
0,01
0,07
Tupadly
Ne
0
0
0
2
4
7,91
1,30
7,2
0,46
5,2
18,5
0,01
0,05
0,02
0,01
0,05
Drslavice
Ne
0
0
0
2
7
7,60
1,36
7,6
1,02
7,5
25,8
0,01
0,07
0,02
0,01
0,07
Habartice
Ano
0
0
0
11
6
7,00
0,68
3,8
0,52
5,0
7,5
0,01
0,06
0,4
0,01
0,05

 

 

Legenda:

Kojenci Ano / Ne - vhodnost pro kojenece (limit dusičnanů 15 mg/l)
*   - mezná hodnota
** - nejvyšší mezná hodnota

Pozn:

Pro spotřebiště Nedanice-Nedaničky a Čimice byly stanoveny Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje mírnější limity dílčích ukazatelů:

Rozhodnutí KHS PK pro Nedani-Nedaničky

Rozhodnutí KHS PK pro ČImice

 


Srovnání kvality s předchozími roky zde.

V tabulce jsou uvedeny základní ukazatele dodávané vody. V případě podrobnějšího zájmu prosím kontaktujte:

Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Koldinova 530, 339 01 Klatovy
tel. ústředna + 420 376 310 021