Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

CENÍKY SLUŽEB

Email Tisk

SAZEBNÍK CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CENY PRO EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY - platnost od 1.1.2019

Práce

Činnost [Kč / hod]
Administrativní práce 250,0
Řemeslnické práce (instalatér, zedník) 340,0
Servisní odborné práce (technik, technolog, mistr, ekonom) 380,0
Projekční práce (projektant) 480,0

 

Doprava

Vozidlo Jízda vč. řidiče
[Kč / km]
Výkon (čerpání)
[Kč / Mh]
Stání (os. zdržení)
[Kč / hod]
Servisní vozidlo - osobní
- terénní
- dodávka, valník
11,5
13,5

(s osádkou) 22,0
- -
Montážní dílna (s osádkou) 25,0 (agregát) 260,0 -

Cisterna - vůz 7 m3 (pitná voda)

30,0 720,0 (vč. řidiče) 440,0
(odstavení) 80,0
Cisterna - přívěs 1 m3 (pitná voda) - - 1 den 400,0
Fekální vůz * - 3,5 m3
- 8 m3
26,0
28,5
640,0
860,0
340,0
420,0
Tlakový vůz „JOHUR“ (s osádkou) 34,0 860,0 (s osádkou) 480,0
Tlakosací vůz - LIAZ „kombi“
- MB „s recyklací“
(s osádkou) 36,0
(s osádkou) 42,0
1 000,0
2 100,0
(s osádkou) 540,0
(s osádkou) 920,0
Nákladní automobil - sklápěč 9 t
- sklápěč 12 t
- s přívěsem 12 + 13 t
30,0
35,0
38,0
- 480,0
520,0
560,0

* Neobsahuje likvidaci kalu

 

Zemní stroje

Kolový nakladač JCB (výjezd – návrat) 660,0 Kč / hod
Kolový nakladač UNC 750 (výjezd – návrat) 400,0 Kč / hod

 

Monitoring vodovodu

Vytýčení potrubí, vyhledávání armatur a poklopů 580,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch akustickou nebo H2 metodou 580,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch korelátorem 680,0 Kč / hod
Dataloger pro měření tlaku a průtoku (montáž, demontáž) 340,0 Kč / úkon
(pronájem) 350,0 Kč / ks
(vyhodnocení) 250,0 Kč / ks
Revize požárního hydrantu 550,0 Kč / ks
Jízda vč. řidiče 18,0 Kč / km

 

Monitoring kanalizace

Vytýčení potrubí, vyhledávání poklopů 780,0 Kč / hod
Monitorování kanalizace vč. zpracování výsledků 1.280,0 Kč / hod
Závěrečná zpráva z monitoringu vč. média 250,0 Kč / ks
Jízda vč. osádky 23,0 Kč / km

 

Laboratoř (výtah z platného ceníku laboratoře)

Pro odebraný vzorek Sledované hodnoty Sazba v Kč
Pitná voda:
voda surová (zdroj) - rozbor krácený
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 2 194,0
voda surová (zdroj) - rozbor úplný
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 10 507,0
voda upravená (vodojem) - rozbor krácený
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 858,0
voda upravená (vodojem) - rozbor úplný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 3 258,0

voda dodávaná (síť) - rozbor krácený

dle vyhl. č.252/2004 Sb. 823,0
voda dodávaná (síť) - rozbor úplný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 12 753,0
voda dodávaná (síť) - rozbor radiologický
dle vyhl. SÚBJ 422/2016 Sb. 1 320,0
Akreditovaný odběr vzorku pitné vody - 80,0
Odpadní voda: rozsah I pH, BSK5, CHSKCr, NL 470,0
rozsah II pH, BSK5, NL 320,0
rozsah III pH, BSK5, CHSKCr, NL, NH4+, Pc 630,0
Akreditovaný odběr vzorku - bodový
- 2 hodinový
- 95,0
730,0
Automatický odběrák odpadní vody nasazení a vyjmutí odběráku
doba využití
(úkon) 290,0
(hod) 60,0

Poznámky:

Údaj o čase se pro fakturaci zaokrouhlí na každou započatou čtvrthodinu směrem nahoru.

Veškeré sazby jsou uvedeny bez DPH a jsou platné v pracovní dny, v řádné pracovní době od 7:00 do 15:30. V případě požadavku na práci mimo řádnou pracovní dobu, případně v sobotu, v neděli a ve svátek budou k ceníkové ceně účtovány příplatky mezd dle platných mzdových předpisů.

V Klatovech dne 26. 11. 2018

Platnost od 1.1.2019

SAZEBNÍK CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CENY PRO EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY - platnost do 31.12.2018

Práce

Činnost [Kč / hod]
Administrativní práce 210,0
Řemeslnické práce (instalatér, zedník) 280,0
Servisní odborné práce (technik, technolog, mistr, ekonom) 320,0
Projekční práce (projektant) 390,0

 

Doprava

Vozidlo Jízda vč. řidiče
[Kč / km]
Výkon (čerpání)
[Kč / Mh]
Stání (os. zdržení)
[Kč / hod]
Servisní vozidlo  - osobní
- terénní
- dodávka, valník
11,0
13,0

(s osádkou) 22,0
- -
Montážní dílna (s osádkou) 25,0 (agregát) 250,0 -

Cisterna - vůz 7 m3 (pitná voda)

27,0 520,0 (vč. řidiče) 320,0
(odstavení) 60,0
Cisterna - přívěs 1 m3 (pitná voda) - - 1 den 350,0
Fekální vůz * - 3,5 m3
- 8 m3
25,0
27,0
620,0
820,0
320,0
400,0
Tlakový vůz „JOHUR“ (s osádkou) 33,5 840,0 (s osádkou) 480,0
Tlakosací vůz - LIAZ „kombi“
- MB „s recyklací“
(s osádkou) 34,0
(s osádkou) 40,0
960,0
1 960,0
(s osádkou) 500,0
(s osádkou) 880,0
Nákladní automobil - sklápěč 9 t
- sklápěč 12 t
- s přívěsem 12 + 13 t
28,0
33,0
36,0
- 360,0
400,0
440,0

* Neobsahuje likvidaci kalu

 

Zemní stroje

Kolový nakladač JCB (výjezd – návrat) 600,0 Kč / hod
Kolový nakladač UNC 750 (výjezd – návrat) 380,0 Kč / hod

 

Monitoring vodovodu

Vytýčení potrubí, vyhledávání armatur a poklopů 520,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch akustickou nebo H2 metodou 520,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch korelátorem 660,0 Kč / hod
Dataloger pro měření tlaku a průtoku (montáž, demontáž) 230,0 Kč / úkon
(pronájem) 300,0 Kč / ks
(vyhodnocení) 200,0 Kč / ks
Revize požárního hydrantu 550,0 Kč / ks
Jízda vč. řidiče 17,0 Kč / km

 

Monitoring kanalizace

Vytýčení potrubí, vyhledávání poklopů 680,0 Kč / hod
Monitorování kanalizace vč. zpracování výsledků 1.240,0 Kč / hod
Závěrečná zpráva z monitoringu vč. média 200,0 Kč / ks
Jízda vč. osádky 22,0 Kč / km

 

Laboratoř (výtah z platného ceníku laboratoře)

Pro odebraný vzorek Sledované hodnoty Sazba v Kč
Pitná voda: rozbor monitorovací - zdroj dle vyhl. č.428/2001 Sb. 2 176,0
rozbor monitorovací - vodojem dle vyhl. č.428/2001 Sb. 1 453,0
rozbor krácený - síť dle vyhl. č.428/2001 Sb. 868,0
rozbor úplný - síť dle vyhl. č.428/2001 Sb. 11 693,0
rozbor radiologický - síť dle vyhl. č.428/2001 Sb. 1 320,0
Akreditovaný odběr vzorku pitné vody - 60,0
Odpadní voda: rozsah I pH, BSK5, CHSKCr, NL 470,0
rozsah II pH, BSK5, NL 320,0
rozsah III pH, BSK5, CHSKCr, NL, NH4+, Pc 630,0
Akreditovaný odběr vzorku - bodový
- 2 hodinový
- 80,0
640,0
Automatický odběrák odpadní vody nasazení a vyjmutí odběráku
doba využití
(úkon) 160,0
(hod) 60,0

Poznámky:

Údaj o čase se pro fakturaci zaokrouhlí na každou započatou čtvrthodinu směrem nahoru.

Veškeré sazby jsou uvedeny bez DPH a jsou platné v pracovní dny, v řádné pracovní době od 7:00 do 15:30. V případě požadavku na práci mimo řádnou pracovní dobu, případně v sobotu, v neděli a ve svátek budou k ceníkové ceně účtovány příplatky mezd dle platných mzdových předpisů.

V Klatovech dne 23. 3. 2017

Platnost od 1.4.2017

 

Pijete vodu z vodovodu??