Mám svůj zdroj vody, musím platit také stočné?

Tisk

Pokud vodu z vlastního zdroje budete vypouštět do veřejné kanalizace, je nutné v našem zákaznickém centru nejdříve uzavřít „Smlouvu na odvádění odpadních vod“, jinak je to porušení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  §10, ods.2a).

Množství vypouštěných vod je možno zjistit osazením vodoměru na zdroj nebo dle směrných čísel (Vyhláška č. 428/2001 Sb.). V případě, že odběratel je napojený na veřejný vodovod a odebraná voda je měřená vodoměrem , tak druhý vodoměr na vlastní zdroj včetně osazení a pravidelného cejchování  hradí vlastník zdroje.

Vodovodní instalace z vlastního zdroje nesmí být propojená s rozvody z veřejného vodovodu!!