Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jaký je postup mám-li podezření, že vodoměr měří špatně?

Email Tisk

Odběratel (vlastník či správce domu) je oprávněn požádat dle zákona  č. 274/2001 Sb. § 17 o přezkoušení vodoměru dodavatele (ŠVaK a.s.). V zákaznické kanceláři odběratel vyplní „Žádost o přezkoušení vodoměru“ a dodavatel je povinnen do 30 dnů zajistit přezkoušení vodoměru v autorizovaném metrologickém středisku.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že :

a)      Vodoměr nesplňuje požadavky stanovené certifikátem - vodoměr se považuje za nefunkční. Stanovení množství dodané vody se provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem přezkoušení. Náklady na přezkoušení vodoměru hradí dodavatel vody.

b)     Vodoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem - odběratel hradí odebrané množství vody a náklady na přezkoušení vodoměru.

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti uhradit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou částku za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek.