Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Email Tisk

 

Tiskopis pro nahlášení stavu vodoměru
Žádost o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Žádost o souhlas k připojení nemovitosti na veřejný vodovod
Žádost o souhlas k připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Předávací protokol odběrného místa
Žádost o přezkoušení vodoměru
Souhlas ostatních vlastníků nemovitosti
Kanalizační řád
Všeobecné technické a obchodní podmínky
Reklamační řád
Technické standardy
Technické podmínky pro výstavbu vodovodní přípojky
Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky
Pravidla Rady města Klatovy pro oddílné dešťové kanalizace

Legenda:

- možnost on-line vyplnění aplikací E - ZÁKAZNÍK
- ke stažení v MS WORD (připraveno k vyplnění)
- ke stažení v PDF formátu