POHOTOVOST

Tisk

Zajišťujeme servisní zásahy i v mimopracovní dobu v rozsahu:

24 hodin denně / 7 dní v týdnu

ve všech nabízených a provozovaných činnostech.

Události v pracovní době prosím hlašte přímo na

Středisko provozů vodovodů a kanalizace tel: 376 356 260 .

V mimopracovní době prosím volejte

Integrovaný vodárenskénský dispečink tel: 606 960 272, 376 310 021 .

Garantujeme poskytnutí odborné telefonické rady a zajistění nasazení odpovídající techniky a pracovníků.