Kotelny a teplofikace objektů

Stavba

Popis

Dokončení (rok)

Město Kašperské HoryVypírka spalin2017
Stora Enso, Planá u Marián. LázníRozšíření topné soustavy2016
Tech. služby KlatovyRekonstrukce plynové kotelny2016
ČOV KlatovyVýměna topení2016
ČOV Zlaté MoravceVýměna kotlů2016
Kosí Brod, RuskoProjekt kotelny 880 KW2015
Stadion PlzeňHorkovod2013
ČOV DomažliceKotelna ČOV
2012
Planá u Marián. LázníHorkovod2012
ČOV Česká Lípa
Kotelna ČOV2011
Klatovská teplárnaDávkování chemikálií2011
Klatovská teplárnaOprava parního hospodářství2011
ČOV Louny
Kotelna ČOV2010
ČOV LitvínovKotelna ČOV2010
Klatovská nemocniceParovody – přeložky a nové rozvody2010
Klatovská teplárnaOprava technologie CHÚV2010
Klatovská teplárnaVýměna potrubí mazutového hospodářství2010
Klatovská teplárnaVýměna potrubí napájecí vody2010
Klatovská teplárnaKompresorová stanice – rozvody vzduchu2009
Klatovská teplárnaVýměna čerpadel napájecí vody2009
Klatovská teplárnaDispečerské pracoviště teplárny2009
ČOV ŠalaKotelna ČOV2008
ČOV Povážská BystricaKotelna ČOV2008
Klatovská teplárnaRekonstrukce potrubí topné vody2008
Klatovská teplárnaOprava kouřovodů2008
Klatovská teplárnaOprava mazutového hospodářství a kouřového ventilátoru2007
ČOV Karlovy VaryKotelna ČOV2007
ČOV AšKotelna ČOV2007
ČOV Jihlava
Rekonstrukce kotelny ČOV vč. strojovny
2006
Klatovská teplárnaVýměna explozních klapek2006

Klatovy

Realizace horkovodních rozvodů Koldinova ulice

2006

Klatovy

Realizace horkovodu v komunikaci V Řekách

2006

Klatovy

Realizace horkovodu ve Vrbově ulici

2006